Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Breng de randvoorwaarde op orde


Door Esther Dijkema, Projectleider Omgevingswet bij Solviteers


De Omgevingswet integreert tientallen wetten in het ruimtelijk domein. Daarbij krijgt de lokale overheid meer afwegingsruimte voor de initiatieven van burgers en bedrijven. In plaats van een controlerende rol krijgt de overheid meer een ondersteunende rol. Zij zal zich meer als partner moeten gaan opstellen.


Digitaal stelsel

Volgens Esther Dijkema, Projectmanager Omgevingswet bij Solviteers, is het digitaal stelsel één van de succesfactoren voor een goede invoering van de Omgevingswet. Hiermee is namelijk alle informatie op één plaats beschikbaar en toegankelijk voor iedereen - overheden, initiatiefnemers en de belanghebbenden.”


Samenwerking in de keten

Het is belangrijk dat de basis op orde is. “Anders heb je geen uitgangspositie om met ketenpartners samen te werken.” Dijkema signaleert dat steeds meer gemeenten zich voorbereiden op de Omgevingswet. Ze hebben daarbij niet altijd evenveel oog voor informatie en automatisering. “Er is volop aandacht voor de nieuwe omgevingsvisie en het opstellen van plannen. Maar gelijktijdig is het ook belangrijk om te kijken naar de impact op informatiestromen, werkprocessen en automatisering. Dit is nodig om uiteindelijk optimaal in de keten te kunnen samenwerken.”


Randvoorwaarde op orde

Dijkema verduidelijkt dat de gemeenten er nu al voor moeten zorgdragen dat de randvoorwaarden op orde zijn. “Ik denk dan aan de kern- en basisregistratie, zaakgericht werken, informatiebeveiliging en het op orde brengen en houden van de datakwaliteit. Dat vergt tijd. Gemeenten kunnen daarin niet achterblijven, want de Omgevingswet wordt ingevoerd om sneller, beter en integraal te werken.

Met alle voordelen van dien voor burgers, initiatiefnemers en de overheid zelf. Daarin kun je als gemeente eenvoudigweg niet in gebreke blijven.”


1Stroom onderneemt op tijd de benodigde stappen

Uitvoeringsorganisatie 1Stroom is tijdig met deze randvoorwaarden aan de slag gegaan. Zodat zij zo vanaf 2021 beter, sneller en goed integraal kunnen werken.


Wilt u vanaf 2021 goed integraal kunnen samenwerken? En uw inwoners beter bedienen? Bel ons op 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar advies@solviteers.nlImpactanalyse Omgevingswet | Goede inrichting huidige applicaties | Onafhankelijk advies bij keuze nieuwe software Omgevingswet | Implementatie Omgevingswet

esther-bewerkt


Om optimaal te kunnen aansluiten op het DSO is het belangrijk dat de volgende randvoorwaarden op orde zijn:


  1. Zaakgericht werken is Omgevingswetproof
  2. De kwaliteit van de data is op orde
  3. Privacy en informatiebeveiliging zijn Omgevingswetproof
  4. Archivering is Omgevingswetproof
  5. De nieuwe manier van werken is gecommuniceerd, zowel intern als extern
  6. Risicomanagement is gereed