Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Woningcorporaties: maak iemand verantwoordelijk voor informatiestromen


Vastgoed bouwen, onderhouden en verhuren en het vervullen van een maatschappelijke rol. Maar ook openheid en transparantie over uw werkwijze, eenvoudig digitaal klantcontact en het veiligstellen van privacygevoelige gegevens. Er wordt veel van woningcorporaties gevraagd. Om hieraan te voldoen, is het belangrijk dat uw informatiestromen op orde zijn. 


De omvang van gegevens die woningcorporaties bewaren is enorm. Zij leggen informatie vast over de staat van verhuur en onderhoud. Ook wordt van alles geregistreerd over huurders en mensen die interesse hebben in een huurwoning. Die informatie reikt verder dan alleen de naw-gegevens. Het gaat bijvoorbeeld over het inkomen, de gezinssamenstelling en de reden van een mogelijke urgentie. Maar welke gegevens bewaart u? Wie heeft toegang tot deze gegevens? En hoe vermijdt u dat gegevens in de systemen blijven, terwijl de huurder is vertrokken? Allemaal vragen waarmee u als bestuurder van een woningcorporatie te maken heeft. Daarnaast wordt u ook nog eens geacht rekening te houden met onder andere de AVG, Woningwet en afspraken binnen het Zorgnetwerk. 


Heldere procedures en goede lopende informatiestromen

Als woningcorporatie heeft u een maatschappelijke rol in het toewijzen van huurwoningen aan mensen met een laag inkomen. Om dit goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat uw procedures helder zijn. U moet zich hierover immers op ieder moment kunnen verantwoorden. Daarnaast verwachten (potentiële) huurders dezelfde digitale klantvriendelijkheid, die zij bij webshops ervaren. Vaak is een, op het eerste oog, eenvoudige huurdersportal toch een gecompliceerde opgave. Van huurders is veel informatie bekend en van niet-huurders mag u maar weinig vastleggen. Zaken die u via een portal kunt regelen, zijn onder andere: inschrijvingen, huurcontracten en het melden en afhandelen van storingen. Aan de achterzijde zijn dit verschillende processen, met verschillende backoffice-systemen. Tot slot worden tal van woningcorporaties gedwongen samenwerkingen aan te gaan als gevolg van fuserende gemeenten. Met alle uitdagingen van dien.


Twee aandachtspunten voor woningcorporaties

De volgende twee zaken zijn enorm belangrijk voor iedere woningcorporatie in Nederland:

  1. Aandacht voor informatiestromen
  2. Iemand verantwoordelijk maken voor de informatiestromen


De informatiestromen zijn zo complex, dat het belangrijk is hiervoor iemand verantwoordelijk te maken. Een specialist met oog voor de vragen van medewerkers, (potentiële) huurders en overheden en met kennis van wet- en regelgeving. Het is te complex om dit er zomaar bij te doen.


Snel uw informatiestromen op orde

Solviteers heeft jarenlange ervaring in uw branche. Voor het goed beheren van uw informatiestromen hebben wij vaste, bewezen formats ontwikkeld. Hierdoor kunnen wij u snel ondersteunen op dit vlak. Bovendien vullen wij de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) in.


Wilt u meer grip op de informatiestromen binnen uw woningcorporatie? Wij bieden u op een professionele manier houvast. Bel ons op: 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar: advies@solviteers.nl