Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

HOF VAN TWENTE OP WEG NAAR AVG-COMPLIANCY


“Door de decentralisaties in 2015 zijn er veel (zorg-) taken bij gekomen. Hierdoor is de noodzaak nóg groter geworden om goed en veilig om te gaan met privacygevoelige informatie. We hebben nu namelijk dagelijks contact met veel ketenpartners, zoals huisartsen, zorginstellingen en zorgprofessionals”, aldus Jaap de Jonge, beleidsmedewerker Informatievoorziening bij de gemeente Hof van Twente.


De Jonge schetst dat de aandacht voor informatieveiligheid een proces is dat binnen de gemeente Hof van Twente circa drie jaar geleden startte. ”Er kwam geld beschikbaar en gerichte aandacht voor informatieveiligheid. Dit geld hebben we onder andere besteed aan het aanstellen van een informatieveiligheidsverantwoordelijke en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn onder al onze 300 medewerkers.”


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De gemeente Hof van Twente heeft in de afgelopen jaren al de nodigde stappen gezet richting het realiseren van een AVG-compliance gemeente. “Er is nog een hoop werk aan de winkel. Maar natuurlijk moest informatieveiligheid en privacy toch al op orde zijn, ook onder de huidige wetgeving. Burgers moeten er eenvoudigweg op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met privacygevoelige informatie. Beveiligd e-mailen, zowel intern als extern, is nu goed geregeld. Niet vanwege de druk van de AVG, maar vanwege de sterke wil om dit goed en veilig te regelen voor onze burgers.”


Gegarandeerd vertrouwd

De gemeente Hof van Twente maakte eerder al gebruik van een oplossing om veilig te kunnen e-mailen, maar deze oplossing was te kleinschalig en niet binnen de hele gemeente toepasbaar. “We zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe oplossing. Na een uitgebreide verkenning kwam ZIVVER als beste oplossing naar voren.” ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens en BSN-nummers. Wie een bericht verstuurt via ZIVVER kan er gegarandeerd op vertrouwen dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger het bericht kunnen lezen. Dus ook hackers niet. “Voor ons gaven een aantal zaken de doorslag. Zo kun je ZIVVER integreren met Outlook en zo configureren dat het de verzender ondersteunt bij het signaleren van mogelijke vertrouwelijkheid. Op basis van onze woordenlijst adviseert ZIVVER om de e-mail al dan niet beveiligd te versturen. Daarnaast voorkomt ZIVVER dat organisaties gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen. Tot slot is het fijn dat burgers gratis een account kunnen aanmaken en zo een veilig retourkanaal hebben. Dat je ook grote bestanden kunt versturen en geen gebruik meer hoeft te maken van Dropbox of Wetransfer beschouwen we als mooie ‘bijvangst’.”


Soepele implementatie

Voor de implementatie van ZIVVER kwam De Jonge in contact met Solviteers. Een naam die hij al kende vanwege de ruime ervaring die dit IT-bedrijf heeft binnen gemeenten. “De implementatie is snel verlopen. Binnen een dag of vijf was het in orde. Solviteers had een duidelijke planning en die hebben we precies zo kunnen doorlopen. De meeste tijd is gebruikt voor de gebruikstrainingen en trainingen van de ICT-ers. Een compliment is zeker op zijn plaats. Ik ben blij dat we dit traject met Solviteers hebben gedaan. De communicatie met de consultant van Solviteers liep op rolletjes. Dit heeft ervoor gezorgd dat het implementatietraject soepel en volgens afspraak is verlopen.”


Snelle adoptie

Hof van Twente werkt nu goed twee maanden met ZIVVER. “Ik heb nog geen onvertogen woord gehoord”, aldus De Jonge. Ook vanuit de ketenpartners niet. “We hebben het gebruik van ZIVVER niet groots aangekondigd aan het publiek of ketenpartners, maar melden het als notificatie in de e-mail en verwijzen naar onze website. Deze aanpak werkt goed en anders is er altijd nog het standaard communicatiemateriaal dat Solviteers hiervoor beschikbaar stelt.”