Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Onze branche kan niet om informatieveiligheid heen

Willem van Duijn is directeur van de Noordwijkse Woningstichting. Deze woningcorporatie beheert met circa 25 medewerkers ruim tweeduizend woningen in Noordwijk. Hij vertelt dat de woningcorporatie op tijd is gestart met het aanscherpen van het informatie- en veiligheidsbeleid. “Wij realiseerden ons dat wij volop met privacygevoelige informatie werken. Wij hebben alleen al ruim tweeduizend huurders. De informatie die wij van deze mensen vastleggen is privacygevoelig. Het betreft niet alleen NAW-gegevens, maar bijvoorbeeld ook inkomens- en bankgegevens. Wij hebben Solviteers erbij gehaald vanwege onze beperkte menskracht en hun goede kennis op het gebied van informatieveiligheid.”


Basis op orde

Solviteers heeft zich vooral gericht op het aanscherpen van het informatie- en veiligheidsbeleid. “Nadat zij een plan van aanpak hebben gepresenteerd hebben wij er hard aan gewerkt om alles op orde te krijgen. Daarbij kun je onder andere denken aan: het opstellen van de juiste verwerkersovereenkomsten, de veilige opslag van bestanden en het beveiligen van informatie.


Goede databeveiliging

Ook op het gebied van databeveiliging heeft Solviteers een waardevolle rol gespeeld. In de woningcorporatiebranche kun je beleid voor informatiebeveiliging maken op basis van ISO27001/2 of de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC). De Noordwijkse Woningstichting heeft besloten om vooralsnog BIC als standaard te hanteren.


 Esther van der Vooren, controller bij de Noordwijkse woningstichting:

“Solviteers heeft een praktisch schema gemaakt waarin duidelijk vermeld staat waaraan wij moeten voldoen in het geval wij toch een ISO-certificering zouden wensen. Hun kracht is dat ze beleid goed kunnen vertalen naar organisatorische processen. Daarbij kijken ze breed, zonder het zicht op de hoofdlijnen te verliezen."

De volgende stap die de Noordwijkse Woningstichting op dit vlak gaat zetten is het laten uitvoeren van een onafhankelijke audit. Ze vinden deze externe toetsing van hun databeveiliging erg belangrijk.


Bewustwording

Naast het beoordelen van de procedures en de software besteedt de woningstichting veel aandacht aan de bewustwording van de medewerkers. "Wij hebben inmiddels diverse bijeenkomsten met de medewerkers achter de rug. Verder is informatieveiligheid en alles wat daarbij komt kijken een vast onderwerp tijdens het maandelijkse overleg. Ik ben me ervan bewust dat dit een continu proces is. Wij moeten hierover blijven praten.”


Functionaris Gegevensbescherming

Solviteers vervult voor twee woningcorporaties de rol van Functionaris Gegevensbescherming. Uiteraard doen wij dit ook graag voor u.


Neem contact met ons op via tel: 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar: advies@solviteers.nl