Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Solviteers optimaliseert IT van Vogelbescherming


Fred Wouters is directeur van Vogelbescherming Nederland. Hij is vol lof over de samenwerking met Solviteers Advies & Implementatie. “De database die wij enkele jaren geleden aanschaften, voldeed niet. Bovendien verliep de samenwerking met de leverancier niet prettig. Omdat we te weinig specifieke IT-kennis in huis hadden, zijn we in gesprek gegaan met Solviteers Advies & Implementatie. In eerste instantie voor een second opinion. Inmiddels begeleiden zij ons optimaal bij de overgang naar een nieuw database systeem.”


Vogelbescherming Nederland komt op voor vogels en hun leefgebieden. De vereniging telt 140.000 leden, 560 vrijwilligers en 85 betaalde krachten. De vereniging, die sinds 1899 bestaat, is partner van BirdLife International. De eerste contacten met Solviteers dateren van 2014. “We hadden als managementteam behoefte aan een specialist die kon meekijken en adviseren. Zo konden wij op onze beurt met gefundeerde argumenten onze onvrede uiten bij de leverancier. Dat was nodig, want de situatie was penibel. Uiteindelijk is het ons op deze manier gelukt om, in nauwe samenspraak met Solviteers Advies & Implementatie, het systeem werkbaar te maken. Tot op de dag van vandaag werken we ermee.”


Marktverkenning

Hoewel de database inmiddels volop in gebruik is, is de onvrede bij Vogelbescherming Nederland nog steeds erg groot. De leverancier komt de afspraken niet of moeilijk na en de gebruiksvriendelijkheid van het pakket laat sterk te wensen over. “We hadden al snel het gevoel dat we hiervan af moesten, maar realiseren ons gelijktijdig dat ‘het gras bij een andere leverancier niet perse groener is’. Om die reden hebben we Solviteers gevraagd een marktverkenning uit te voeren. Op basis daarvan concludeerden we dat er voldoende aanleiding was om bij de eerstvolgende mogelijkheid de overstap te maken.”


Agile aanpak

Inmiddels is Solviteers druk met de implementatie van dit nieuwe pakket. Roger van Kessel is namens Solviteers projectleider. Hij stuurt een kernteam aan dat bestaat uit medewerkers van de Vogelbescherming en de leverancier van het pakket. “Wat ik buitengewoon waardeer is de manier waarop hij dit begeleidt en mij bij de les houdt. Ik ben geen IT specialist en heb geen behoefte aan ingewikkelde verhalen. Roger slaagt erin mij mee te nemen, zodat ik begrijp waarom het gaat zoals het gaat.” Voor de implementatie is gekozen voor een agile manier van werken. Dit betekent dat het nieuwe systeem in duidelijk omschreven stappen wordt geïmplementeerd. “We bouwen het langzaam op. Zo vergaren we geleidelijk kennis van het systeem en kunnen we tijdig bijsturen. Natuurlijk komt er aan het eind van het jaar een moment dat we van het oude naar het nieuwe systeem overgaan, maar met deze aanpak is dat een veel minder spannende gebeurtenis. Als het goed is, neemt het nieuwe systeem het naadloos over.”


Young professional

Naast zijn functie als projectleider is Roger ook actief als interim ICT manager. “Het is buitengewoon praktisch dat hij onze systeembeheerders op deze manier kan aansturen. Het oude systeem moet immers nog wel tot het einde van het jaar blijven draaien. Inmiddels hebben we ook een young professional van Solviteers in huis. Jelmer brengt als pas-afgestudeerde ICT-er nieuw elan met zich mee. Het is geweldig om die nieuwe dynamiek te ervaren. Hij heeft inmiddels een oplossing gevonden om onze 140.000 leden digitaal te laten stemmen voor de komende ledenraadverkiezing. Het is fantastisch hoe hij dit oppakt.”


Stap voor stap bouwen

Tot de invoering van het nieuwe CRM-systeem was de projectmanager van Solviteers een à twee dagen per week actief binnen dit project. Ingrid stuurde samen met hem het team aan dat verantwoordelijk was voor de invoering. “We hebben van begin af aan de kerngebruikers bij het traject betrokken. Het was belangrijk om te weten welke functionaliteiten en welke processen mogelijk moeten zijn. De invoering hebben we bewust in stappen gedaan. Dit was anders dan de softwareleverancier gewend was, maar deze modulaire aanpak werkte uitstekend. We zijn klein begonnen en hebben het belangrijkste deel eerst gedaan. Hierna hebben we steeds meer modules van het pakket ingericht samen met de projectmanager van Solviteers. Ook hebben we bovenop het CRM-pakket een eigen goede-doelen-versie gebouwd. We hadden daarbij veel gegevens die moesten worden geconverteerd. Dat hebben we stapsgewijs gedaan. Het uiteindelijke ‘go live’ moment hebben we goed voorbereid. Tot op het laatste moment is met het oude systeem gewerkt. Vervolgens hebben we dat als het


Contact

Meer info? Neem contact met ons op via tel: 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar advies@solviteers.nl