Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

bi-piekbelasting

Whitepaper: BI als medicijn tegen hoge jeugdzorgkosten

Overschrijdingen van het geraamde budget is een veelvoorkomende situatie in de jeugdzorg. Veel gemeente kampen met de alsmaar oplopende kosten, ondanks alle pogingen om dit te voorkomen.


Onze specialisten hebben voor u een whitepaper geschreven. Hierin:

  • staat de toegevoegde waarde centraal van Business Intelligence voor het vraagstuk: terugdringen van de jeugdzorgkosten.
  • gaan wij nog dieper in op de toepassingsmogelijkheden van BI voor gemeenten, zoals inzicht in de in- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden of de werkvoorraad van de eigen medewerkers.
  • Geven wij enkele praktische tips waar u aan moet denken als u zelf met BI aan de slag gaat.
datagedreven-werkern

Waar winst te behalen is, zonder dat de kwaliteit en continuïteit in gevaar komt?


De kosten voor jeugdzorg drukken zwaar op de gemeentelijke begroting. Het verzoek aan Den Haag om extra geld beschikbaar te stellen blijft vooralsnog onbeantwoord. Hierdoor bent u als gemeentelijke organisatie genoodzaakt om op zoek te gaan naar besparingsmogelijkheden en kritischer te zijn op de inzet van dure zorgproducten. Worstelt u ook met de vraag waar deze winst te behalen is, zonder dat de kwaliteit en continuïteit in gevaar komt? Alleen op basis van juiste en betrouwbare managementinformatie is deze vraag te beantwoorden.


Onze aanpak

Wij hebben een aanpak ontwikkeld om de behoefte aan managementinformatie in kaart te brengen, te realiseren en het gebruik en de doorontwikkeling te borgen in een organisatie. Deze aanpak bestaat uit de volgende 5 stappen:

  1. Quickscan
  2. Gegevensanalyse
  3. Regieontwerp
  4. Dashboard
  5. Praktijkborging.

Wat BI u oplevert:


420-x-265-26

Korte wachtlijsten

Het is geen geheim dat voor veel specialismen in de jeugdzorg de wachttijden te lang zijn en dat er weinig jeugdhulpinstellingen staan te springen om de zwaardere, complexe

jeugdhulp. Terwijl juist de Nederlandse Zorgautoriteit pleit voor maatregelen om de wachttijden naar beneden te krijgen. BI kan hier echt het verschil maken.

checklist-omgevingswet-begin-op-tijd-solviteers

Betere zorg verlenen

Het mooie van BI is dat het niet alleen voor minder kosten zorgt, maar tegelijkertijd ook

kan leiden tot betere zorg. Dat is natuurlijk de ultieme win-win. In ons whitepaper, die u bovenaan deze pagina gratis kunt downloaden, laten wij een aantal voorbeelden zien hoe u dit kunt realiseren.

geld-besparen

Lagere kosten realiseren

BI zorg ervoor dat u inzichtelijk heeft hoe per zorgcategorie de indicatiewaarde zich

verhoudt tot de declaratiewaardes. En dat niet alleen ten aanzien van de verschillende sectoren en zelfs organisaties, maar ook in vergelijking tot voorgaande jaren. Daardoor springen zowel de worst practices als de best

practices er uit en is een veel gerichter beleid en sturing mogelijk.

640-x-400-9

Evenredige belasting

Om de feitelijk belasting per medewerker te kunnen bepalen, moet niet alleen de werkvoorraad bekend zijn, maar moet deze ook in verband worden gebracht met het aantal uren dat de medewerker per week aan deze werkvoorraad kan besteden. Een fijnmazig geheel, dat u alleen met BI doeltreffend kunt beheren.

solviteers-advies-implementatie

Business Intelligence vergt een integrale aanpak

Om tot waardevolle inzichten te komen is een integrale blik op de beschikbare data belangrijk. Er is steeds meer samenhang tussen afdelingen en applicaties en vaak wil men vanuit een regisserende rol de ontwikkelingen overzien. De data die regelmatig in losse applicaties wordt ondergebracht, kan hiervoor samenkomen in een datawarehouse. Hierdoor kunnen inzichten integraal over afdelingen, domeinen en applicaties heen worden gevormd. Op die manier behoudt u een helicopterview en heeft u grip op de brede effecten die veranderingen met zich mee kunnen brengen. 


Vanuit onze ruime ervaring in meerdere gemeentelijke domeinen, waaronder ook het Sociaal Domein, helpen wij u graag om deze integrale blik te krijgen.


Dit doen wij door u te helpen met het opzetten van:

een datawarehouse | het inrichten van rapportages en dashboards | mee te denken bij ontwikkelingen die weer nieuwe wensen en vragen met zich meebrengen. 


Boek (gratis) Online BI-Check

Tijdens de Online BI-Check bespreken we een aantal

ontwikkelingen op het gebied van Business Intelligence (BI) en

Datawarehouse (DWH) en inventariseren wij hoe BI binnen uw

gemeente wordt ingezet. Na afloop van dit gesprek ontvangt u

drie concrete adviezen waarmee u direct aan de slag kunt gaan.


Inhoud:


Interessant?

Bel: +31(0)30 280 36 55 en vraag naar Willem van Vredendaal,

Expert Sociaal Domein. U kunt ook uw gegevens achter

laten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

it-specialist-willem-vredendaal-solviteers

Gemeente Amersfoort

Ontwikkelen en borgen financiële sturing in het sociaal domein door datagedreven te werken.


Een samenwerkingsverband

De kosten voor jeugdzorg in deze crisistijd binnen de perken houden door tijdige monitoring en sturing.