Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Stappen richting een datagedreven gemeente

Gemeenten hebben inzicht nodig in hun gegevens, zoals aantallen indicaties, voorzieningen, cliënten en inwoners. Ook financiële gegevens zijn interessant: wat kunt u declareren en wat zijn uw kosten. Met Business Intelligence verkrijgt u dit inzicht. En kunt u dus als gemeente beter sturen op het behalen van uw jaardoelen en efficiënter nieuw beleid bepalen.


In ons e-book vertellen wij precies hoe u BI eenvoudig en betaalbaar inzet binnen uw gemeente. Een e-book dus vol met praktische BI tips!

sander-en-joan_def
data
Nu is het tijd om uw data te gebruiken! Met Business Intelligence (BI) kunt u beter sturen, monitoren, voorspellen en aan preventie doen.

Hoezo BI?


Beschikbare stuurinformatie

Business Intelligence is van grote waarde om jaardoelen te kwantificeren en meetbaar te maken. Dat levert niet alleen inzicht op in de status van projecten en doelen, maar zo kunt u ook tijdig bijsturen.

Efficiënter nieuw beleid bepalen

Slim gebruik van data helpt u om nieuw beleid te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van het aantal nieuwbouwwoningen. Demografische gegevens in combinatie met de in- en uitstroom van inwoners geven inzicht in de woningbehoefte binnen de gemeente.

Beter grip op het sociaal domein 

Het is aan uw gemeente de taak om maximale zorg te bieden op basis van het beschikbare budget. Om dit budget niet te overschrijden of te laten liggen, is inzicht nodig in de status van zorgprojecten en de verwachte kosten. Daar kan BI goed bij helpen. 

Meer en betere preventie

Door data op een slimme manier in te zetten kunt u flink wat geld besparen. Preventie kan een beroep op dure maatwerkvoorzieningen voorkomen of uitstellen. Ook de inwoners zelf profiteren van preventieve maatregelen.

Hoe kan Solviteers u helpen?

Wij zijn er goed in om BI te laten werken voor uw gemeente. Dat komt omdat wij verstand hebben van wat er in uw gemeente speelt: het beleid, de applicaties, de werkprocessen en de dilemma’s. Direct vanuit applicaties of via een Datawarehouse bouwen wij rapportages en dashboards, die u de benodigde inzichten geeft. Wij hebben ervaring met meerdere BI-tools, waaronder Cognos, Power BI en Qlik Sense.

Rapporten

Bij veel gemeenten die aan de slag zijn gegaan met BI, is er een wildgroei aan rapporten ontstaan. Het is belangrijk om daar een goed beleid voor op te zetten. Want als iedereen zijn eigen rapport gaat maken, dan ga je ook alleen daar gebruik maken. Het gevolg is niet alleen veel rapporten, maar ook tijdverlies om tijdens vergaderingen al die rapporten op elkaar af te stemmen.


Onze BI-consultants nemen graag de hele structuur aan rapporten door en zetten dit vervolgens om naar algemene rapporten. Dit levert voor u veel duidelijkheid op. 

geertjan-en-danny
dashboard

Dashboards

Met een actiegericht dashboard heeft u in één oogopslag de voor u belangrijkste KPI’s inzichtelijk. Zo vereenvoudigt u uw periodieke rapportages en neemt u op data gebaseerde beslissingen. Wij begrijpen dat het maken van een goed dashboard en het bepalen van de juiste datavirtualisatie lastig is. Daarom maken wij dashboards die volledig zijn afgestemd op de behoefte van de gebruiker. Samen met u ontsluiten we de verschillende databronnen in het dashboard, bepalen we welke KPI’s u in de rapportage wilt zien en wat de meest geschikte tool (PowerBI) is.


Dashboards laten alleen zien wat meetbaar is. Dashboards zijn dus geen doel op zich, maar een middel tot een beleids- of uitvoeringsdoel en wij snappen dat doel.

Datawarehouse

Een datawarehouse verzamelt, valideert, combineert en structureert data afkomstig uit diverse operationele systemen binnen en buiten uw organisatie. Een datawarehouse haalt dus niet alleen de data op uit verschillende systemen, maar verbetert tevens de kwaliteit van de data.


Onze BI-consultants hebben in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het ordenen van de data uit verschillende applicaties via een datawarehouse. Wij bieden hiervoor maatwerkoplossingen aan waarbij één van onze consultants helpt bij wat uw organisatie specifiek nodig heeft. 

freek

Waarom BI onmisbaar is voor elke gemeente.

In ons e-book vertellen we u precies hoe u BI eenvoudig en betaalbaar inzet binnen uw gemeente. Met praktische tips over o.a. rapporten, dashboards en datawarehousing.

Volledige ontzorging

Van functioneel beheer tot het inrichten van uw BI-rapportages, het implementeren van de AVG en het opleiden van mensen. Solviteers ontzorgt u bij het beter benutten van uw data en applicaties over de gehele linie. 
Solviteers speelt een belangrijke rol in de opbouw van datagedreven werken binnen de gemeente Amersfoort. Want gegevensbeheer is belangrijk om het DWH goed te laten draaien.
In dit whitepaper staat wat Business Intelligence kan betekenen voor het terugdringen van de kosten in de jeugdzorg. Wij laten zien hoe u met big date en BI weer grip krijgt op uw beleid.BI-SPECIALISTEN MET EEN BREDE KENNIS

Ons team bestaat uit BI-specialisten die ingezet kunnen worden voor o.a.:

  • Vaststellen van de juiste informatiebehoefte
  • Goed interpreteren van de data
  • Bouwen van rapportages en dashboards
  • Dataontsluiting
  • Opzetten en inrichten Datawarehouse


WILT U ONS INHUREN OM UW BI-PROJECT TE BEGELEIDEN?