Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Blog

Delen, dat doen we graag! Wij vertellen onze visie op de nieuwste IT-ontwikkelingen, geven u praktische tips en denken met u mee. Bent u nieuwsgierig naar wat klanten over ons te zeggen hebben? Ga dan cases. Hier vindt u concrete klantverhalen. Zo krijgt u een goed beeld van hoe wij klanten helpen fijner te werken en hun taken beter uit te voeren.

foto-blog
omgevingswet-10c
Omgevingswet

HYBRIDE OVERGANG

Kies voor een overgang met hybride IT-systemen. Want uw huidige applicaties voorzien niet in de eisen die de Omgevingswet stelt. Nu al volledig op nieuwe applicaties overgaan is geen oplossing.

omgevingswet-koppelen-10c
Omgevingswet

KOPPELEN MET DSO-LV

Koppelingen met het DSO-LV moeten goed geregeld zijn. Dit is een samenspel tussen nieuwe en verbeterde applicaties en dat deel van uw gemeentelijke organisatie dat zich bezighoudt met de fysieke ruimte.

omgevingswet-verbouwde-huis-10c
Omgevingswet

BASIS OP ORDE VOOR DSO

Om optimaal te kunnen aansluiten op het DSO is het belangrijk dat een aantal randvoorwaarden op orde zijn. Uitvoeringsorganisatie 1Stroom is tijdig met deze randvoorwaarden aan de slag gegaan.

impactanalyse-10c
Omgevingswet

KRACHT IMPACTANALYSE

Een goed beeld krijgen van de impact van de Omgevingswet op uw informatiestromen, werkprocessen en automatisering? Dat kan! Zo liet de gemeente Veenendaal door Solviteers een impactanalyse uitvoeren.

alcolist2-10b
Sociaal Domein

MEER GRIP OP HET SOCIAAL DOMEIN

Stroomlijn uw administratieve organisatie en digitale ondersteuning optimaal. Hierdoor kunnen uw medewerkers efficiënter werken en u uw dienstverlening naar de kwetsbare burgers verbeteren.

hangjongeren-10b
Sociaal Domein

STIJGENDE JEUGDZORGKOSTEN

De jeugdzorgkosten stijgen in vrijwel iedere gemeente. Sterker nog er is een groot aantal gemeenten met te weinig geld voor de jeugdhulp. Hoog tijd om te sturen op de kosten.

informatiestromen-10b
Woningcorporaties

GOED LOPENDE INFORMATIESTROMEN

Vastgoed bouwen, onderhouden en verhuren. Maar ook transparantie over uw werkwijze, digitaal klantcontact en het veiligstellen van gegevens. Er wordt veel van u gevraagd. Om hieraan te voldoen is het belangrijk dat uw informatiestromen op orde zijn. 

hangjongeren-10b
Sociaal Domein

Kosten jeugdzorg binnen de perken houden door sturing


Gemeenten zitten in een lastige spagaat. Met een beperkt budget en weinig invloed op de inhoud van de zorg. Tijd om het heft in eigen hand te nemen en meer sturing te geven aan de jeugdzorg.


informatiestromen-10b
Woningcorporaties

Informatie- en veiligheidsbeleid bij woningcorporaties


De informatie die woningcorporaties van burgers vastleggen is privacygevoelig. Het betreft niet alleen NAW-gegevens, maar bijvoorbeeld ook inkomens- en bankgegevens. Solviteers richt zich op het aanscherpen van het informatie- en veiligheidsbeleid.

data
Goede Doelen

Belang van data voor goede doelenorganisaties


Een persoonlijke, klantgerichte benadering naar donateurs en sponsors is noodzakelijk. Alleen zo zorgt u ervoor dat de inkomsten groot genoeg blijven om uw doelen en ambities te verwezenlijken. 

handtekening2
Omgevingswet

Digitale handtekening

Om aan de slag te kunnen met de digitale handtekening en hier zoveel mogelijk voordeel uit te halen moet het op een goede manier ingebed worden in het werkproces. 

informatiestromen-10a
Omgevingswet

Digitaalgericht werken

Digitaal zaakgericht werken is geen doel op zich, maar een middel om de dienstverlening door de gedigitaliseerde gemeente sneller, duidelijker en transparanter te maken dan nu nog het geval is.

functioneel-beheer1
Applicatiebeheer

Beheer op afstand

Met applicatiebeheer op afstand heeft u altijd de benodigde capaciteit beschikbaar voor uw vraagstuk. Het biedt flexibiliteit en duidelijkheid.

handtekening2
Omgevingswet

Implementatie DSO

Zoals het er nu voor staat treedt de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking. Dat betekent dat u als overheidsorganisatie niet alleen moet zijn aangesloten op het DSO, maar ook de taken kunt uitvoeren die de Omgevingswet eist.

informatiestromen-10a
Omgevingswet

Ga juist nu aan de slag

Een nieuw onderzoek van Binnenlands Bestuur en I&O Research laat zien dat veel gemeenten nog onvoldoende gebruik maken van het uitstel van de Omgevingswet. Wij geven 7 redenen om juist nu als gemeente toch aan de slag te gaan.

420-x-265-17
Informatiebeveiliging | AVG-compliance

AVG-APK voor gemeenten

AVG-compliance voor gemeenten: twee uitdagingen om nu aan te pakken: (1) opruimen die gegevens en (2) autorisering en logging.

420-x-265-24

5 misverstanden rond BI

Business Intelligence (BI) wint enorm aan populariteit binnen onze klantengroepen. BI wordt steeds meer cruciaal om grip te krijgen op de bedrijfsvoering of leveranciers, om kosten te besparen en om datagedreven te sturen.

420-x-265-25

Partner van AppLearn

AppLearn is een slimme E-learningtool die de gebruiker van een applicatie te hulp schiet als deze het ‘even niet meer weet’. Voor de klant leidt AppLearn tot een beter gebruik van de applicatie, minder inspanning van applicatiebeheerders en er zijn minder herhalingstrainingen nodig.

checklist-omgevingswet-implementatie-solviteers

Goede samenwerking met uw financier

Ontwikkelingen in het zorglandschap hebben geleid tot een toename van het aantal indicaties en daarmee van de zorgkosten. Het antwoord op deze problemen wordt met name gevonden als de financier en de aanbieder beter gaan samenwerken op basis van goede stuurinformatie voor de zorg.

932-x-500-18

Het nieuwe woonplaatsbeginsel

Het doel van het woonplaatsbeginsel is dat er meer duidelijkheid is over welke gemeente de verantwoordelijkheid draagt om jeugdhulp te bieden. Voor sommige jeugdigen zorgt dat voor een administratieve verhuizing.

bi-specialist-van-solviteers

BI-specialist van Solviteers

De BI-specialisten van Solviteers zijn er goed in om BI te laten werken voor uw gemeente. Dat komt omdat wij verstand hebben van wat er in uw organisatie speelt: het beleid, de applicaties, de werkprocessen en de dilemma's.

optimalisatie-wet-inburgering

Optimalisatie Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht gegaan. Het kernbegrip van deze nieuwe wet is 'inburgering op maat'. Het heeft ongetwijfeld veel van uw organisatie gevergd om die inburgering in uw werkprocessen goed vorm te geven. En de individuele voortgang te monitoren. U heeft nu vast de basis op orde. Het is nu tijd om te gaan optimaliseren. 

solviteers-collega-s

Het selecteren van een ICT dienstverlener

Als u opzoek bent naar een externe functioneel beheerder, dan is dat vaak omdat er al enige tijd meer werk ligt dan uw eigen functioneel beheerder aan kan, of heeft u geen eigen functioneel beheerder meer beschikbaar door uitval of vertrek. Waar moet u op letten bij het selecteren van een ICT dienstverlener?