Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Business Intelligence

Binnen organisaties wordt steeds meer data vastgelegd. Het vormt een potentiële bron van inzichten waarmee u onder andere komt tot goede beleidsbeslissingen, meer grip heeft op de uitvoering van de dienstverlening en eenvoudiger kan voldoen aan wet- en regelgeving. Om tot goede inzichten te komen is het wel belangrijk om de grote hoeveelheid data op een geordende manier te verwerken, zodat dit kan worden gebruikt voor rapportages of dashboards die passen bij de vragen en wensen die spelen in uw organisatie. Wij ondersteunen u hier graag bij en kunnen u zowel ondersteunen in basis- als maatwerkoplossingen. data

Enkele voordelen uitgelicht:


Altijd het juiste inzicht


Geen eigen datafunctionaliteit


Lagere beheerkosten

Business Intelligence vergt een integrale aanpak 

Om tot waardevolle inzichten te komen is een integrale blik op de beschikbare data belangrijk. Er is steeds meer samenhang tussen afdelingen en applicaties en vaak wil men vanuit een regisserende rol de ontwikkelingen overzien. De data die regelmatig in losse applicaties wordt ondergebracht, kan hiervoor samenkomen in een datawarehouse. Hierdoor kunnen inzichten integraal over afdelingen, domeinen en applicaties heen worden gevormd. Op die manier behoudt u een helicopterview en heeft u grip op de brede effecten die veranderingen met zich mee kunnen brengen. 

 

Vanuit onze ruime ervaring in meerdere gemeentelijke domeinen, zoals het Sociaal Domein, het Fysieke Domein en Belastingen, maar ook bij andere organisaties zoals Woningcorporaties, Zorgaanbieders en Omgevingsdiensten, kunnen wij u helpen om deze integrale blik te krijgen. Dit doen wij door u te helpen met het opzetten van een datawarehouse, het inrichten van rapportages en dashboards en mee te denken bij ontwikkelingen die weer nieuwe wensen en vragen met zich meebrengen. 

solviteers-advies-implementatie
datagedreven-werkern


Onze diensten


  • Datawarehousing: het ordenen van de data uit verschillende applicaties via een datawarehouse. Wij bieden hiervoor maatwerkoplossingen aan waarbij één van onze consultants helpt bij wat uw organisatie specifiek nodig heeft. Daarnaast levert Solviteers Software, onze softwaretak, een volledig ontzorgde oplossing aan in de vorm van Datawarehouse as a Service.


  • Rapportages en dashboards: direct vanuit applicaties of via een Datawarehouse kunnen wij rapportages en dashboards bouwen, die u de benodigde inzichten geeft. Wij hebben ervaring met meerdere BI-tools, waaronder Cognos, Power BI en ClikSense. 


  • Vertaling van business naar techniek: doordat wij al jaren werken bij verschillende type organisaties en binnen verschillende gemeentelijke domeinen, weten wij wat er speelt en wat er gaat spelen. De thema’s zijn ons bekend en dit helpt ons om mee te denken vanuit de business en een vertaalslag te maken naar de techniek die nodig is om tot een datawarehouse, rapportages of dashboards te komen. 


  • Volledige ontzorging: van functioneel beheer tot het inrichten van uw BI-rapportages, het implementeren van de AVG en het opleiden van functioneel beheerders; wij ontzorgen u bij het beter benutten van uw data en applicaties over de gehele linie. 

Wilt u meer uit uw data halen en op basis daarvan gefundeerde beslissingen kunnen nemen? Bel ons op 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar advies@solviteers.nl