Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Ontwerpen en beschrijven nieuwe werkprocessen


Door de Omgevingswet zullen uw huidige werkprocessen veranderen. Het is daarom belangrijk om uw werkprocessen nu en straks goed in beeld te brengen. In hoeverre heeft u bijvoorbeeld de basis al op orde? Bent u al aangesloten bij basisregistraties? Werkt u al zaakgericht? Hoe staat het met de afspraken die u heeft gemaakt over de archivering van documenten? In hoeverre heeft u uw systemen onderling al met elkaar geïntegreerd? Allerlei ‘volwassenheidscriteria’ waar wij samen met u graag naar kijken. Vervolgens gaat het om het bepalen van uw ambitie. Dit doet u aan het begin van het traject en vervolgens neemt u die ambitie mee in alles wat u gaat doen. Een paar voorbeelden: de werkprocessen zijn wat ze zijn, maar vervolgens gaat het om uw ambitie in de vertaling van die werkprocessen naar het inrichten en gebruiken van de applicaties. De consultants en projectmanagers van Solviteers zijn hier zeer ervaren in.

rapport

Breng uw werkprocessen in kaart


Het is belangrijk om uw werkprocessen nu en straks goed in beeld te brengen. Dat geldt vooral voor VTH-werkprocessen en ook voor planologische werkprocessen. Er komen overigens ook nieuwe werkprocessen bij. En sommige processen die u al kent gaan veranderen. Hoe lopen uw huidige processen? Bijvoorbeeld: u ontvangt een aanvraag voor een vergunning, wat gaat u dan doen? Dit wilt u per proces goed in beeld hebben. Wij noemen dit AO (Administratieve Organisatie)- beschrijvingen en dat doen wij samen met een groep medewerkers en een flipover. Lekker ouderwets tekenen. Het levert veel inzicht op en betrekt de medewerkers vanaf de start. Dit is belangrijk om straks als organisatie soepel over te kunnen schakelen. Vervolgens denken wij, eveneens samen met de medewerkers, alvast na over hoe het straks gaat zijn met de Omgevingswet. Welke processen veranderen en hoe zien deze veranderingen eruit? Welke nieuwe processen komen erbij? 


Neem bijvoorbeeld het maken van toepasbare regels, die bestaan nu nog niet voor uw organisatie. Wat moet daarvoor in de organisatie gebeuren en veranderen? Naast een goed beeld van de later te implementeren software, komt hier een stukje organisatiekunde bij kijken. Verder natuurlijk ook onze ervaring bij de gemeenten die al verder zijn in dit proces. Hier wordt ook inzichtelijk welke afdelingen en medewerkers straks met het DSO werken en betrokken moeten worden bij de selectie en implementatie van de software. Wanneer dit alles bekend is, kunnen we het programma voor de implementatie van de Omgevingswet opstellen. Het is belangrijk dat ook het management hierbij nauw betrokken is, zodat de beslissingen breed worden begrepen en gedragen. 

WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?

  • Functioneel beheer
  • Pakketselectie
  • Projectmanagement
  • Inrichten applicaties
  • Implementatie nieuwe applicaties
  • Optimaliseren werkprocessen
  • Managementinformatie


Neem direct contact op met één van onze specialisten

Patrick Boonman

Accountmanager

+31 (0) 6 42 93 97 28

p.boonman@solviteers.nl