Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Meer grip op het sociaal domein

U draagt al bijna 5 jaar de verantwoordelijkheid over werk, zorg en jeugdhulp vanuit de decentralisatie van de landelijke overheid. De complexiteit van de materie, de relatieve onbekendheid daarmee en de direct opgelegde bezuinigingen hebben de uitvoering van deze ‘nieuwe’ taken tot een grote uitdaging gemaakt. Ook op het vlak van de administratieve en digitale organisatie. Nieuwe systemen zijn ingevoerd, processen zijn veranderd en er is volop gewerkt aan de informatievoorziening.


Ontwikkeling standaarden en optimaal berichtenverkeer

Deze uitdagingen zijn nog steeds aan de orde van de dag. Voortdurend is het beleid nog in ontwikkeling. Bijvoorbeeld om meer grip te krijgen op de jeugdhulp. Technische standaarden ontwikkelen door. Zo verandert binnenkort de communicatie met het CAK voor de eigen bijdrage. De uitrol van Pgb 2.0 is vertraagd maar moet in 2020 en 2021 wel gaan plaatsvinden. Ook moet u ook (eind) volgend jaar aan de slag met het omzetten van declaraties van 4 weken naar een maand. Hierbij gaat u van ‘F naar D’. Verder wordt nog niet overal optimaal gewerkt met het berichtenverkeer. Dit zorgt voor de nodige inefficiency tussen de administraties van gemeenten en zorginstellingen. Instellingen die soms ook wel eens ‘gek’ worden van de verschillende regels en werkwijzen van alle gemeenten waar ze voor werken. En dus eenzelfde grote uitdaging hebben.


Efficiënt en effectief op ontwikkelingen inspelen

Stroomlijn uw administratieve organisatie en digitale ondersteuning optimaal. Hierdoor blijft ook een goede dienstverlening naar de kwetsbare burgers overeind en worden uw medewerkers niet langdurig overbelast.


Uw administratieve organisatie en digitale ondersteuning stroomlijnt u onder andere door:

1. Creëren van een stabiele situatie

Duidelijke (beleids-) doelstellingen en helderheid over de processen vormen immers het fundament waarop inzicht en veranderingen ontstaan.


2. Goede inrichting van de informatiesystemen en werkprocessen

De inrichting van de ICT moet nauw op uw werkprocessen aansluiten. Uw medewerkers kunnen zo op een eenvoudige manier informatie registreren. En zijn hier minder tijd aan kwijt.


3. Het berichtenverkeer via webservices automatiseren

Door gebruik te maken van webservices zijn er minder schakels nodig in het administratieve proces. Ook vinden er minder handmatige controles plaats.


4. Genereren van bruikbare informatie uit uw systemen

Hiermee wordt een goede sturing op verantwoording en doelstellingen mogelijk. De informatie wordt toegepast in verschillende vormen, overzichten of dashboards.


Wilt u uw administratieve organisatie stroomlijnen? Bel ons op 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar: advies@solviteers.nl


it-specialist-hans-der-kinderen-solviteers

Geschreven door Hans der Kinderen